Tag - Ngành dệt may Việt Nam 2022

Ngành dệt may Việt Nam

Ngành dệt may Việt Nam năm 2022 có dấu hiệu khởi sắc tích cực

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và thế giới sẽ giảm, khả năng kiểm soát dịch tốt hơn, khi đó thị trường dệt may sẽ có nhiều khởi sắc Các chuyên gia và doanh nghiệp ngành dệt may nhận định, với những tín hiệu [...]