Hệ thống kiểm tra vải SHELTON

Sản xuất tại Anh
Hệ thống kiểm tra vải tự động SHELTON

  • 0 out of 5

    Hệ thống kiểm tra vải tự động Shelton

    Hệ thống kiểm tra vải tự động Shelton sử dụng camera tốc độ cao ở các góc khác nhau để kiểm tra vải và ghi lại lịch sử trong quá trình, phát hiện lỗi nhanh chóng và chính xác. Hệ thống sẽ tự động tự động đánh giá và phân loại cấp độ lỗi theo dõi thời gian thực cho thấy các hình ảnh của lỗi, loại lỗi, vị trí lỗi, … Sau đó, sẽ tạo một gói cắt bỏ được tối ưu nhất để tiết kiệm vải nhất.